ADMINISTRATA PËR VETERINARI

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

17,655,937.27

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 2,821,626.86 RSD

Pagat: 3,006,078.51 RSD

Pagat: 3,203,768.16 RSD

Pagat: 2,803,890.27 RSD

Pagat: 2,835,015.00 RSD

Pagat: 2,985,558.48 RSD