ADMINISTRATA PËR MBROJTJE TË BIMËVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

15,668,491.19

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 4,194,110.40 RSD

Pagat: 4,092,708.79 RSD

Pagat: 7,381,672.00 RSD