ADMINISTRATA PËR EKZEKUTIM I SANKSIONEVE PENALE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej::

203,206,727.50

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 34,478,801.22 RSD

Pagat: 34,271,486.65 RSD

Pagat: 34,123,224.75 RSD

Pagat: 33,539,226.87 RSD

Pagat: 33,419,955.76 RSD

Pagat: 33,374,032.25 RSD