ADMINISTRATA DOGANORE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej::

436,425,228.68

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 44,588,162.87 RSD

Të tjerë: 5,713,812.36 RSD

Pagat: 51,243,227.71 RSD

Të tjerë: 11,486,880.53 RSD

Pagat: 61,713,764.28 RSD

Të tjerë: 14,203,928.02 RSD

Pagat: 109,893,065.63 RSD

Të tjerë: 8,546,460.73 RSD

Pagat: 63,830,585.09 RSD

Pagat: 65,205,341.46 RSD