REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURNJE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

37,507,483,368.83

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Broj korisnika: 32,217

Mesečni iznos novca koji se isplaćuje korisnicima: 309,984,177.59 RSD

Godišnji iznos novca: 3,719,810,131.08 RSD

Plate: 49,702,280.41 RSD

Ostalo: 3,056,319.53 RSD

Plate: 56,415,851.07 RSD

Ostalo: 3,272,671.88 RSD

Plate: 69,505,513.00 RSD

Ostalo: 3,403,117.66 RSD

Plate: 52,438,575.29 RSD

Ostalo: 2,830,234.20 RSD

Plate: 65,384,749.26 RSD

Ostala: 3,372,745.73 RSD