KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

459,214,500.50

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 793,832.76 RSD

Ostalo: 60,129,591.00 RSD

Plate: 947,359.11 RSD

Ostalo: 100,754,759.86 RSD

Plate: 1,068,258.49 RSD

Ostalo: 79,128,781.25 RSD

Plate: 1,012,887.17 RSD

Ostalo: 64,278,892.00 RSD

Plate: 1,090,774.00 RSD

Ostalo: 53,637,818.00 RSD

Plate: 917,620.65 RSD

Ostalo: 95,453,926.21 RSD