AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

21,908,634.29

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 1,594,984.00 RSD

Ostalo: 400,456.00 RSD

Plate: 1,699,480.00 RSD

Ostalo: 411,839.00 RSD

Plate: 1,748,487.00 RSD

Ostalo: 472,106.00 RSD

Plate: 1,788,804.00 RSD

Ostalo: 519,990.00 RSD

Plate: 2,681,517.61 RSD

Ostalo: 571,106.00 RSD

Plate: 2,552,557.12 RSD

Ostalo: 678,238.92 RSD

Plate i ostalo: 3,362,537.98 RSD

Plate i ostalo: 3,426,530.66 RSD