MINISTARSTVO ZDRAVLJA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

431,717,796.91

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 39,059,434.47 RSD

Ostalo: 222,027,813.00 RSD

Plate i ostalo: 34,353,534.00 RSD

Plate: 10,093,591.16 RSD

Ostalo: 27,740,271.00 RSD

Plate: 10,562,892.51 RSD

Ostalo: 45,720,000.00 RSD

Plate: 12,851,939.93 RSD

Ostalo: 5,987,200.00 RSD

Plate: 9,543,483.21 RSD

Ostalo: 2,475,000.00 RSD

Plate: 5,704,479.63 RSD

Ostalo: 5,598,158.00 RSD