MINISTARSTVO ZA RAD, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

9,142,039,350.85

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

Ministarstvo rada i socijalne politike – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 5,687,452.57 RSD

Ostalo: 318,843.00 RSD

Plate: 64,984,533.57 RSD

Ostalo: 1,441,988.00 RSD

Plate: 298,077,767.57 RSD

Ostalo: 23,428,698.00 RSD

Plate: 305,838,746.57 RSD

Ostalo: 48,746,598.00 RSD

Plate: 315,140,979.57 RSD

Ostalo: 99,014,195.00 RSD

Plate: 260,769,095.57 RSD

Ostalo: 230,908,546.00 RSD

Plate: 256,462,025.57 RSD

Ostalo: 420,155,017.00 RSD

*Za plate zaposlenih u Inspektoratu rada je dat ukupan iznos od 1999.do 2005. godine, te je to podeljeno ravnomerno na 7 godina

Plate: 258,294,026.00 RSD

Ostalo: 153,580,010.00 RSD

Plate: 337,592,079.00 RSD

Ostalo: 448,196,593.00 RSD

Plate: 403,642,262.00 RSD

Ostalo: 156,265,895.00 RSD

Plate: 737,882,187.00 RSD

Ostalo: 456,854,286.00 RSD

Plate: 65,335,295.00 RSD

Ostalo: 3,218,431.00 RSD

Plate: 3,309,706,449.99 RSD

Ostalo: 2,042,129,100.00 RSD

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 172,337,038.00 RSD

Ostalo: 1,66,171,516.86 RSD

Plate: 165,194,847.00 RSD

Ostalo: 1,792,500,390.00 RSD

Plate: 337,531,885.00 RSD

Ostalo: 3,452,671,915.86 RSD