MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

2,936,720.64

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 1,432,215.84 RSD

Plate: 1,504,504.80 RSD