MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

11,726,894,590.67

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 936,911,957.00 RSD

Plate i ostalo: 927,790,570.96 RSD

Plate i ostalo: 1,089,074,815.00 RSD

Plate i ostalo: 1,082,176,545.14 RSD

Plate i ostalo: 1,174,080,662.79 RSD

Plate i ostalo: 1,293,248,550.08 RSD

Plate i ostalo: 1,293,483,098.96 RSD

Plate i ostalo: 1,288,671,785.74 RSD

Plate i ostalo: 2,641,456,605.00 RSD

Ne poseduju traženi dokument

Ne poseduju traženi dokument