MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

12,801,598.26

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 1,245,090.49 RSD

*Plate za jednog elektroenergetskog inspektora i jednog neraspoređenog radnika 

Ministarstvo rudarstve i energetike – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 1,492,982.01 RSD

Ostalo: 683,945.05 RSD

Plate: 3,922,540.95 RSD

Ostalo: 238,929.18 RSD

Plate: 2,779,314.83 RSD

Ostalo: 226,491.14 RSD

Plate: 1,609,047.63 RSD

Ostalo: 603,256.98 RSD