MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

34,415,669,818.56

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

Ministarstvo prosvete – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 2,407,666,277.56 RSD

Plate i ostalo: 3,904,027,927.90 RSD

Plate i ostalo: 4,678,752,221.73 RSD

Plate i ostalo: 2,313,440,199.88 RSD

Plate i ostalo: 6,930,805,682.00 RSD

Plate i ostalo: 6,008,478,477.13 RSD

Plate i ostalo: 26,243,170,786.20 RSD

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 2,804,202,385.44 RSD

Ministarstvo prosvete i nauke – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 2,036,459,734.00 RSD

Ostalo: 563,530,205.82 RSD

Plate: 2,137,176,052.49 RSD

Ostalo: 557,132,094.64 RSD

Plate i ostalo: 5,294,298,086.95 RSD

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 21,596,542.68 RSD

Ostalo: 930,817.68 RSD

Plate: 17,003,405.20 RSD

Ostalo: 786,538.11 RSD

Plate: 17,638,755.00 RSD

Ostalo: 778,491.24 RSD

Plate: 14,674,996.85 RSD

Ostalo: 589,013.21 RSD

Plate i ostalo: 36,207,189.55 RSD