MINISTARSTVO PRAVDE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

752,428,664.41

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 150,233,242.35 RSD

Plate i ostalo: 206,749,126.34 RSD

Plate i ostalo: 207,993,016.21 RSD

Plate i ostalo: 187,453,279.51 RSD

Plate: 473,021.06 RSD

*Preneta sredstva za naknade plata dvoje neraspoređenih, zaposlenih u Sektoru za upravni nadzor sa područja AP KiM