MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

139,920,144.54

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 5,182,476.44 RSD

Plate: 6,154,200.15 RSD

Plate: 8,792,889.61 RSD

Plate: 9,401,720.90 RSD

Ostalo: 240,000.00 RSD

Plate: 12,531,595.29 RSD

Ostalo: 600,000.00 RSD

Plate: 3,292,394.46 RSD

Ostalo: 2,097,690.00 RSD

Ostalo: 1,325,000.00 RSD

Plate: 28,190,091.00 RSD

Ostalo: 10,807,700.00 RSD

Plate: 9,993,449.87 RSD

Ostalo: 8,487,376.00 RSD

Plate: 9,920,332.82 RSD

Ostalo: 11,954,428.00 RSD

Plate: 0.00 RSD

Ostalo: 10,948,800.00 RSD

Plate: 0.00 RSD

Ostalo: 0.00 RSD

Plate i ostalo: 0 RSD