MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

722,514,164.00

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 5,000,000.00 RSD

Plate i ostalo: 18,570,415.00 RSD

Plate i ostalo: 22,262,202.00 RSD

Plate i ostalo: 45,832,617.00 RSD

Ministarstvo kulture i informisanja – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 157,248,491.00 RSD

Ostalo: 0.00 RSD

Plate: 167,150,009.00 RSD

Ostalo: 8,881,006.00 RSD

Plate: 168,395,728.00 RSD

Ostalo: 23,733,572.00 RSD

Plate: 150,700,373.00 RSD

Ostalo: 572,368.00 RSD

Plate: 643,494,601.00 RSD

Ostalo: 33,186,946.00 RSD