05 мај Koliko košta Kosovo?

Pušten je u rad sajt www.kolikokostakosovo.info, koji prikazuje koliko je sredstava iz budžeta Republike Srbije utrošeno na Kosovo od 10.juna 1999. godine do danas.

Istraživanje sprovodi Centar za praktičnu politiku, čime želi da doprinese transparentnijem i odgovornijem trošenju budžetskih sredstava, i da utiče na kreiranje jasnog sistema za finansiranje institucija na Kosovu i integraciju srpske zajednice u kosovski sistem.

Centar za praktičnu politiku je nevladina organizadcija koja se aktivno bori za usvajanje sistema vrednosti građanskog društva od strane institucija, privatnih kompanija, i civilnog sektora, i primenu praktičnih politika u oblasti zaštite ljudskih prava u svim segmentima društva.

No Comments

Post A Comment