Kako normalizacija odnosa Srbije i Kosova utiče na region Sandžaka?

04 окт Kako normalizacija odnosa Srbije i Kosova utiče na region Sandžaka?

Održan je u Novom Pazaru okrugli sto na temu „Normalizacije odnosa Srbije i Kosova i uticaja kosovskog pitanja na Sandžak“.
Bisera Šećeragić iz Evropskog pokreta u Srbiji predstavila je situaciju u oblasti slobode kretanja ljudi i roba između Srbije i Kosova, sa posebnim fokusom na prepreke i mogućnosti za biznis sektor u Sandžaku. Takođe, predstavila je preporuke poslovnih ljudi Sandžaka, koje će biti dostupne na www.policycenter.info. Sara Dereta, izvršna direktorka Centra za praktičnu politiku, istakla je značaj decentralizacije teme odnosa Srbije i Kosova i uključivanja šire zajednice u ovaj proces radi ostvarivanja održivih promena. Jasmina Lazović iz Inicijative mladih za ljudska prava otvorila je pitanje regionalne saradnje i stabilnosti, a naročito uloge mladih u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova.

Učesnici skupa prepoznali su značaj ove teme za region Sandžaka, naročito zbog činjenice da se Sandžak graniči sa Kosovom, što otvara različite mogućnosti za razvoj privrede, trgovine, i jačanje međusobne saradnje.

No Comments

Post A Comment