SRBIJAŠUME

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

361,194,699.85

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 361,194,699.85 RSD

Plate: 61,393,951.01 RSD

Ostalo: 19,642,180.04 RSD

Plate i ostalo: 54,283,381.41 RSD

Plate i ostalo: 57,385,519.84 RSD