PUTEVI SRBIJE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

4,932,903,933.77

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 454,631.76 RSD

Ostalo: 19,791,191.61 RSD

Plate: 559,110.04 RSD

Ostalo: 8,845,827.21 RSD

Plate: 1,277,896.19 RSD

Ostalo: 17,971,780.24 RSD

Plate: 1,324,095.93 RSD

Ostalo: 13,140,210.72 RSD

Plate: 1,388,303.90 RSD

Ostalo: 51,083,145.83 RSD

Plate: 1,541,915.83 RSD

Ostalo: 85,524,482.51 RSD

Plate: 1,657,217.32 RSD

Ostalo: 423,406,037.07 RSD

Plate: 7,508,593.26 RSD

Ostalo: 362,368,825.01 RSD

Plate: 7,508,593.26 RSD

Ostalo: 476,189,753.73 RSD

Plate: 9,276,918.72 RSD

Ostalo: 480,684,279.24 RSD

Plate: 8,550,958.88 RSD

Ostalo: 568,048,693.91 RSD

Plate: 9,885,499.84 RSD

Ostalo: 1,051,860,844.10 RSD

Plate: 12,365,640.51 RSD

Ostalo: 541,195,252.14 RSD

Plate: 15,351,570.39 RSD

Ostalo: 311,733,073.09 RSD

Plate: 18,982,879.52 RSD

Ostalo: 376,777,819.07 RSD

Plate: 23,107,305.31 RSD

Plate: 23,541,587.63 RSD