JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

2,547,561.19

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate i ostalo: 2,547,561.19 RSD